Arató Emil tér tervbírálat összefoglaló

2017. június 19-én zajlott az Arató Emil tér fejlesztési koncepciótervének tervbírálata.

Az általános iskola tornatermében több tucat érdeklődő tartott velünk. A koncepcióterv alapjául két előzetes lakossági kutatás szolgált. Egyrészt egy kérdőíves felmérés, amit nagyjából háromszázan töltöttek ki, másrészt az a többhetes tervezési játék, amit az Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola diákjaival tartottunk meg 2016 őszén. Tervezőink tehát több generáció vágyait megismerve készítették el azt a koncepciótervet, amelyet most véleményezni lehetett.

A hétfőn este tartott tervbírálatra nagyobbrészt az idősebb korosztály látogatott el, de a fiatalok is képviseltették magukat. Először prezentáltuk az előzetes kérdőíves felmérés eredményeit és a gyerekek által javasolt ötleteket, majd a tervezők bemutatták a részletes koncepciótervet. A lehatárolt területet a tervezők három funkcionális részre bontották: a Kanóc utca – Vízimolnár utca – Vízimalom sétány által határolt, hosszúkás területre; az úthálózatra és a kapcsolódó felületekre (pl. parkolók); illetve az intézményeket (iskola, óvoda, játszótér) övező területekre.

A bemutatót kiscsoportos beszélgetés követte. Két csapat egymástól függetlenül véleményezte a terveket, és végeredmény szinte azonos lett mindkettőnél.

A hosszúkás terület terveivel a lakók elégedettek voltak. Lelkesen fogadták a futópályát, az ápolt, pihenőkert jelleget hozó felújítást, a vizes játszóteret és a kutyafuttató ötletét is. Itt a közvilágítás teljes felújítása, a térfigyelőkamerák kihelyezése, a padok és szemetesek korszerűsítésének gondolata is pozitív fogadtatásra talált.

Hasonló örömmel fogadták a forgalmi átalakítások ötleteit is. A tervezők felhasználták az egyik gyerekcsapat javaslatait, és az iskola előtt úgy változtatták meg az útvezetést és a forgalmi rendet, hogy reggeli dugók – amit a gyerekeiket az iskolába autóval szállító szülők okoznak – jelentősen csökkenhetnek.

A harmadik téma a szűken vett Arató Emil tér, vagyis az iskolától a dombon át a Máltai játszótér előttig tartó terület volt. Az iskola és az óvoda/bölcsőde között gyerekeknek szóló fitneszpark és fiatalos térelemek, burkolat kapna helyet. Az iskolások javaslatait is figyelembe véve ez lehet az a terület, ami a játszótérről már kinőtt gyerekek kedvencévé válik.

Kevesebb egyetértés volt a parkos területtel kapcsolatban. A koncepcióterv erre vonatkozó javaslatait az itt élők zsúfoltnak érezték, ezért felmerült a kérdés, hogy egyáltalán szükség van-e ilyen területen többféle parkfunkció ötvözésére. Sokan elmondták, hogy ez a rész már most is közösségi térként működik, és a házak között szükség van erre a dombos, füves, tágas térre. A lakók félnek attól, hogyha ezen a területen közösségi életet fejlesztő funkciók kapnak helyet, mint például közösségi kert, sportpálya és utcabútorok, akkor az olyan helyzetet teremt, ami veszélyeztetheti az itt élők nyugalmát, mert zajjal jár. Természetesen a terület korszerűsítésének, ápolttá, rendezettebbé tételének mindenki nagyon örülne, illetve érkeztek új ötletek is, mint például egy fedett kerékpártároló kialakítása.

A jelenlévők megosztották velünk félelmeiket a funkciók túlzsúfolása kapcsán, de az egyértelműen látszott, hogy örömmel fogadnak egy korszerűbb, rendezett, könnyen fenntartható és több generáció igényeit is kiszolgáló, biztonságos parkot. Most a tervezőkön a sor, hogy a visszajelzések alapján alakítsanak a koncepcióterven, és a lakók által javasolt ötletek szellemében készítsék el a kiviteli tervet.

További információkat találhatnak a közösségi tervezésről itt >>>