BUDAPEST, III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER HIVATALOS HONLAPJA

Reklámokra vonatkozó szabályzás a III. kerületben

2017. 11 30., 15:47

A reklámokra, reklámberendezésekre, reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények.

2016. június 23. napján kihirdetésre került a 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről, mely törvény célja a magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és a természeti környezet egységes védelme, egyben az építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága.

E törvényben 2017. január 18. napjától beiktatásra került a 4/A. pont, mely a reklámok elhelyezésest szabályozza a közterületeken, és alapjaiban változtatja meg az eddigi szabályozást, továbbá 2017. április 28. napján kihirdetésre került a 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról, amely a részletszabályokat állapítja meg.

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a törvényben foglalt jogszabályi keretekkel l és a végrehajtására kiadott kormányrendelettel összhangban a 36/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelettel megalkotta a III. kerületre vonatkozó településképi rendeletet, melynek XII. fejezete tartalmazza a reklámokra vonatkozó rendelkezéseket, melyekre fel szeretnénk hívni a lakosság figyelmét.

A településkép védelméről szóló törvény 1. számú melléklete meghatározza azon területeket, ahol tilos bármilyen reklám elhelyezése. Ezen területek között szerepel a műemléki terület és a műemléki jelentőségű terület. A III. kerület jelentős része műemléki védettség alatt áll.

  • A kerület közigazgatási területén reklámozás céljára csak a reklámos utcabútorok alkalmazhatóak.
  • Reklámos utcabútornak minősül a kioszk, az utasváró, a közművelődési célú hirdetőoszlop, valamint az információs berendezés.
  • Nem helyezhető el reklámfelület épületen a közterületről láthatóan, épületszerkezetekkel nem határolt módon, kerítésen vagy más építményen, továbbá épületen vetített reklámként vagy más digitális reklámhordozó eszköz segítsége révén
  • Felhívjuk a közös képviselők figyelmét arra, hogy a társasházak falán elhelyezésre kerülő reklámok is közterületről láthatónak minősülnek, a kint létük illegális, mely bírságot von maga után.
  • Ingatlan eladását, bérbeadását meghirdető tábla maximum 0,5 m²-es nagyságban az ingatlan falán vagy kerítésén helyezhető el.
  • Új többlakásos lakóház(ak) építését meghirdető tábla legfeljebb 6 m2 felülettel helyezhető el.

Kérjük fentiek fokozott betartását. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bővebb felvilágítást kér, keressen minket az info@obvf.hu e-mail címen.