BUDAPEST, III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER HIVATALOS HONLAPJA

Július 31-ig lehet pályázni a társasházi támogatásokra

2020. 05 28., 16:16

Tisztelt Pályázók!

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel 2020. március 11-én 15.00 órakor kihirdette az új koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetet Magyarország területén határozatlan időbeli hatállyal.

E rendelet hatálybalépésének, illetve a járványhelyzet fennállásának megfékezése céljából további normák megalkotására került sor. A társasházak kapcsán 2020. április 11. napján lépett hatályba a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet). A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „a veszélyhelyzet ideje alatt a társasház – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – nem tart közgyűlést. Ha az éves elszámolásról és a következő évi költségvetésről való döntés, vagy más kötelező döntés határideje a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, ezen tárgykörökben a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül kell a közgyűlésnek döntenie.”

Minderre tekintettel Budapest Főváros III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, Polgármester úr a 363/2020. (V. 08.) KT határozattal úgy döntött, hogy a 2020. évi általános társasház felújítási, illetve életveszély elhárítási pályázat, valamint a 2020. évi zöldfelület gondozási pályázat benyújtásának határidejét meghosszabbítja.

A módosítás értelmében Tájékoztatjuk Önöket, hogy a pályázatok új benyújtási határideje: 2020. július 31. (péntek) 12.00 óra.

A pályázatokhoz szükséges dokumentumok elérhetők honlapunkon a “Pályázatok” menüpont alatt.