BUDAPEST, III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER HIVATALOS HONLAPJA

Óbuda Kapuja - Szerződést kötött a nyertes pályázóval az Önkormányzat

2021. 02 16., 16:13

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. augusztus 31-i határozatával tett közzé pályázati felhívást, „ÓBUDA KAPUJA 1” címmel, új pavilonok kialakítására és üzemeltetésére, a Szentlélek téren. A pályázat célja a Szentlélek tér színvonalának, szolgáltatási körének emelése, új, a műemléki környezetbe illeszkedő pavilonok kialakításával és azok professzionális üzemeltetésével, melyen keresztül Belső-Óbuda egyik legnagyobb közlekedési és turisztikai csomópontja válhat rendezettebbé, élhetőbbé. A nyertes pályázó vállalja az új pavilonok kialakítását, üzemeltetését, valamint a pavilonok környezetében található zöldfelületek rendezésére is tervet készít, illetve a kivitelezés részleges támogatását is vállalja – abban az esetben, ha az Önkormányzat a későbbiekben úgy dönt, hogy a terület rendezése érdekében kivitelezés munkákat rendel meg.

A pályázati felhívásra 4 db érvényes pályázat érkezett. A megadott bírálati szempontok alapján (jogszabályi megfelelőség, építészet, műemléki környezetbe illeszkedés, meglévő intézményekhez illeszkedő anyaghasználat, motívumhasználat, pavilonok környezetében zöldfelületrendezés, bérleti díj) a nyertes pályázó a Minőségi Óbudáért Konzorcium lett, akivel a III. kerületi Önkormányzat 2021. február 10-én kötött területbérleti szerződést.

Vizuális terv a két felépítmény elhelyezésére vonatkozóan (Minőségi Óbudáért konzorcium)

A tervek szerint a nyertes pályázó (üzemeltető) beruházásában az alábbiak valósulnak meg:

 • A meglévő koncepciótervek alapján a kiviteli terv elkészítése a felépítményekre vonatkozóan
 • Új felépítmény megépítése, belsőépítészeti kialakítása, annak professzionális üzemeltetése
 • Pavilonok környezetére parkrendezési terv készítése, a parkosítás költségvetésének részleges támogatása
 • Kerékpárosbarát kialakítás támogatása, programok szervezése, támogatása
 • Földszinti részek akadálymentes elérésének biztosítása
 • Környezetbarát, megújuló energiák használatának támogatása
 • Nyilvános WC kialakítása és üzemeltetése
 • Felépítmények körülötti terület takarítása, rendben tartása az utak kivételével

Mivel az üzemeltetési pályázat alapvetően a pavilonok kialakítására és üzemeltetésére vonatkozott, a beruházás nem érinti az alábbiakat:

 • Buszok végállomása, buszok útvonala, buszmegállók (Budapest Közút és BKK illetősége)
 • A téren található gyalogos sétányok, útburkolatok állapota
 • HÉV megálló (MÁV-HÉV illetőség) és kapcsolódó építményei, burkolatai

Az Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatala facebook oldalán 2021.02.12-én megosztott látványtervekkel kapcsolatban számos visszajelzés érkezett, ezek közül sok ismétlődő kérdés volt, melyekre az alábbiakban igyekszünk összegző választ adni.

MIÉRT ILYEN MODERNEK A TERVEZETT ÉPÜLETEK?

A pályázatban szempont volt, a műemléki környezethez, a környező épületek anyaghasználatához történő illeszkedés. Az új pavilonok (felépítmények) modern kialakításúak, ugyanakkor méretükben, anyaghasználatukban, motívumaiban illeszkednek a környező épületek, intézmények hangulatához.A nyertes pályázó a koncepcióba beépítette a Vasarely motívumokat, főként a tervezett belsőépítészeti kialakításban, illetve egy tervezett köztéri installáció formájában.

Vizuális terv a pavilonok belső kialakítására vonatkozóan (Minőségi Óbudáért konzorcium)

A nyertes pályázó a Vasarely múzeummal kommunikáló építészeti koncepciót dolgozott ki, Szauder Dávid, Berlinben élő magyar művész művészeti vezetésével. Az építészeti jelleg és motívumhasználat letisztult, fenntartható, önmagában is érvényes és a környezetével is kommunikáló építészeti stílust határoz meg.

MIÉRT KÖLT ILYEN FELÚJÍTÁSRA A JELENLEGI NEHÉZ HELYZETBEN AZ ÖNKORMÁNYZAT?

A felépítmények (pavilonok) kialakítását a nyertes pályázó, vagyis üzemeltető valósítja meg, saját költségvetéséből, aki bérleti díjat is fizet az önkormányzatnak. Tehát a felépítmények kialakítása nem önkormányzati forrásból valósul meg. Vállalja továbbá az üzemeltető, hogy az épületek környékén zöldterületrendezési tervet készít, saját költségén, és annak önkormányzati megvalósítását is támogatja, meghatározott összeggel. Tehát az Önkormányzat a fejlesztés által éppen, hogy bevételekhez jut, anélkül, hogy a térhasználat és szolgáltatások színvonalának emelése jelentős önkormányzati kiadással járna.

MI LESZ A BUSZMEGÁLLÓK SORSA?

A fejlesztés alapvetően a felépítmények (pavilonok) kialakítására, üzemeltetésére vonatkozik, tehát nem része a BKK járatait érintő változás. A buszmegállók és a buszvégállomások kérdése a BKK hatáskörében van, ahogy a HÉV megálló is a MÁV-HÉV kezelésében áll, tehát nem önkormányzati hatáskör.

A pályázat alapvetően a Szentlélek téren található pavilonok kialakítására és üzemeltetésére, valamint a szolgáltatási kör bővítésére vonatkozik, a buszmegállók kialakítása nem képezte a pályázat részét.

MIÉRT NEM KÉRDEZTÉK MEG A LAKOSSÁGOT?

Az önkormányzat képviselő-testülete a bérbeadási és üzemeltetési pályázat kiírása mellett döntött, ami a jelenlegi, nehéz anyagi helyzetben a kerület számára a legkedvezőbb. A lakosság számára fontos szempontok a pályázat bírálati szempontjai között is megjelentek (nyilvános WC, szolgáltatások köre, kerékpáros közlekedés támogatása, műemléki környezetbe történő illeszkedés, rendezettség, tisztaság, zöldterületfejlesztés).

LE LESZ BURKOLVA AZ EGÉSZ TÉR?

A látványtervek a vizuális koncepciót hivatottak bemutatni, azon belül is az építészetre koncentrálnak, tehát a terveken látható burkolatok nem a végső állapotot tükrözik, csak vizuális segédeszközök. A gyalogos járdákat, utakat nem érinti a jelenlegi fejlesztés, sőt, a parkrendezési tervnek köszönhetően (mely a nyertes pályázó vállalása), vélhetőleg még gazdagabb lesz a téren található növényállomány.

ELVESZÍTI-E ÓBUDAI HANGULATÁT A TÉR?

Bízunk benne, hogy nem a rendezetlenség számít óbudai hangulatnak. A Szentlélek téren az új pavilonok kialakítására és üzemeltetésére vonatkozó pályázat célja a tér rendezettebbé tétele és szolgáltatási színvonalának jelentős emelése volt, méghozzá a kerület számára legkedvezőbb módon: külső beruházó (üzemeltető) bevonásával. A koncepcionálisan megtervezett, stílusos épületek kialakításával és a parkrendezési koncepció megvalósulásával egy letisztult, könnyen fenntartható és tisztán tartható találkozóhellyé alakulhat a Szentlélek tér mely az itt közlekedők és ide látogatók számára is vonzó célpont lesz.

PADOK, SZEMETESEK, ÁRNYÉKOLÓK LESZNEK-E A TERÜLETEN?

Az üzemeltetési pályázat nem a tér felújítására, hanem alapvetően a pavilonok kialakítására és üzemeltetésére vonatkozik, viszont a nyertes pályázó által vállalt zöldterületi tervezésben lehetséges lesz a padok, vagy szemetesek egyéb hasznos térelemek iránti lakossági igény figyelembevételére.

FELÜLJÁRÓ AKADÁLYMENTES MEGKÖZELÍTÉSÉRE LESZ-E LEHETŐSÉG?

Mivel a pályázat a pavilonok kialakítására és üzemeltetésére vonatkozott, a felüljáró megközelítése, a gyalogos útvonalak, a buszmegállók, utak nem tartoznak a fejlesztéshez.

MIÉRT ÚGY NÉZ KI MOST A TÉR, AHOGY?

A jelenlegi állapot teljesen átmenetinek tekinthető, hiszen a korábbi pavilonok elbontásra kerültek, ideiglenes helyen található a Dohánybolt is. Az átmeneti állapot addig áll fenn, amíg az új épület kialakításra kerül, kérjük az ideiglenes időszakban a környéken közlekedők szíves türelmét és megértését.

A Szentlélek tér pavilonok fejlesztésével kapcsolatban az info@obvf.hu címen tudunk választ adni a felmerülő kérdésekre.