CSILLAGHEGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRÜLI ZÖLDTERÜLETEK FEJLESZTÉSE

by Info_obvf

A PROJEKT ISMERTETÉSE

Tervezési terület

A tervezési terület két fő részből áll. Az egyik a Csillaghegyi Általános Iskolától nyugatra, észak-dél irányban hosszan elterülő, jelenleg elhanyagolt, fás-bokros zöldfelület, egy kitaposott ösvénnyel. Délen a Dózsa György úttól induló tervezési szakaszt nyugatról egy árok határolja, melynek kifutása északon a Zemplén Győző utcáig tart. A másik tervezési egység az árokparton húzódó területhez merőlegesen csatlakozó Somogyi József köz és az iskola melletti, keleti irányban szélesedő zöldfelület.

Megvalósulás műszaki tartalma

Az árokparton megújul a növényzet, melynek rendezése után kialakításra kerül egy 1 m széles gyalogos sétány. A sétány délről a Dózsa György úttól fog indulni és az északi végén a Dózsa György úton a Zempléni Győző útnál lévő buszmegállóig fog tartani. A sétány mellett két oldalt vadvirágos gyepfelület telepítése tervezett. A sétány felületén fagerendák között tömörített murvát fogunk elhelyezni. A rossz állapotú fák kivágásra kerülnek és a helyükre új egészséges fákat, cserjéket ültetünk. Három belépési út lesz az ösvényre, a tanulók által leginkább frekventált szakaszokon. A Csillaghegyi Általános Iskola árokpart felőli kerítése felújításra kerül. Az árokparti sétány és a Somogyi József köz közötti terület feltöltésre kerül, ahol egy kőszórt pihenős tér is megvalósul. A területen utcabútorok kerülnek kihelyezésre, három ponton kutyaszemét gyűjtő edények kapnak helyet. 

A Cseppkő Gyermekotthon elé fiatalos ücsörgőket helyezünk ki és faápolási, területrendezési tevékenységet is végzünk. Ezenfelül szabadtéri sporteszközöket is telepítünk a Gyermekotthon elé, amelyet a Csillaghegyi Általános Iskola tanulói is használhatnak majd.

 

PROJEKT STÁTUSZA: aktuális fejlesztés

FORRÁS: önkormányzati önerő

PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE: bruttó 43 216 025 Ft

TÁRSADALMI BEVONÁS: környező oktatási intézmények bevonása a tervezési időszakban

PROJEKTHÍREK