Hamarosan eldől, hogy ki lesz a Kolosy téri bevásárlóközpont új üzemeltetője

by ATakacs

2018. április 19-én dönt a III. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete a Kolosy téri piac üzemeltetéséről.

A döntést az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. által lebonyolított pályázat alapján hozzák meg, az elbírálás folyamata két külső szakértő bevonásával, több hónapon keresztül zajlott. A pályázók értesítése a döntésről a testületi ülés után történik meg. 

A Kolosy téri piacot – jelenlegi nevén bevásárlóközpontot – a III. kerületi Önkormányzat megbízásából az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. üzemelteti. Az utóbbi években a klasszikus piaci vásárlók és ezzel egyidejűleg a termelői bérlők száma is radikálisan csökkent, a termelői piaccá való átalakítás ötlete sem hozott megoldást és az épület fenntartása gazdaságtalanná vált. Évente több tízmilliós az a veszteség, amit a piac jelentett az Önkormányzat költségvetésében, és a próbálkozások ellenére ezt a tendenciát nem sikerült visszafordítani.

2016-ban merült fel először az ötlet, hogy a Kolosy téri bevásárlóközpont épületének fenntartását az önkormányzat külső üzemeltetőre bízza, aki átvállalja a fenntartás jelentős költségeit, illetve az épület funkcionális átalakításátoly módon, hogy az a kerületnek is hasznára váljon. Az Önkormányzat részéről több ötlet is felmerült az irányváltásra, és egy komplex szakértői tanulmány alapján egyértelműen az étkeztetési-vendéglátó funkcióra való teljes váltás, tehát a FOOD HALL-á történő átalakítás tűnt megvalósíthatónak. A food hall koncepció célja többek között segíteni, hogy az új piac és közvetlen környezete turisztikai érdeklődésre számot tevő hellyé váljon, kapcsolódjon más, frekventált látnivalókhoz, illetve a helyiek számára is egy közösségi teret, találkozási pontot hozzon létre.

Egy nyüzsgő gasztro-központ a remények szerint felélénkíti majd a terület látogatottságát, és növeli turisztikai népszerűségét. A magasabb látogatottság révén az épület és közvetlen környezete élőbbé válhat, és ebből a III. kerületben élők és profitálni fognak.

AZ ÚJ ÜZEMELTETŐ KIVÁLASZTÁSA

A III. kerületi Önkormányzat 2017 novemberében hirdetett meg pályázatot a Kolosy téri bevásárlóközpont (piac) üzemeltetésére. 2018. január 22-ig, a határidő végéig öt pályázat érkezett be, a kiírásnak megfelelően alapvetően a food hall funkciót felmutatva.

A piac újra-pozícionálásával egybekötött üzemeltetésére az alábbi társaságok és személyek nyújtottak be pályázatot:

 • BARTÓK KORNER KFT.
 • DÓCZI GERGELY ÉS DÓCZI JÁNOS
 • OPTIMA KLÍMA ZRT.
 • REDWOOD HOLDING KFT.
 • SÖRCSARNOK KFT.

Az anyagok feldolgozása és elbírálása többlépcsős folyamat volt. Az első lépcső, a formai vizsgálat és hiánypótlás után a tartalmi, szakmai elbírálás zajlott. Ennek keretében független, külső szakértők vették sorra a beérkező pályaműveket, és egységes szempontrendszer alapján „pontozták” a pályázatokat. A pontozás rendszere, különféle súlyozással, 4 fő egységben zajlott, külön pontszámot kapott a pályázó által megajánlott bérleti díj, a szakmai koncepció és üzleti terv, a referenciák, valamint az üzemeltetés megkezdésének tervezett dátuma. Ez a sorrend a pontozás súlyozását is mutatja, a legmagasabb súlyozással a megajánlott bérleti díj, a legalacsonyabbal az üzemeltetés megkezdése került számításba.

Ezeken az egységeken belül a szakmai koncepció és a referenciák további szempontokra lettek bontva, így érvényesülhettek az alábbi szempontok a tartalmi elbírálás során:

 • Mennyire egyedi a koncepció?
 • Van-e benne turisztikai potenciál?
 • Illeszkedik-e a lakossági igényekhez?
 • Kapcsolódik-e a kerület közösségi folyamataihoz?
 • Milyen mértékű és mennyire kidolgozott a műszaki beruházás?
 • Milyen realitása van az üzleti tervnek?
 • Mekkora esélye van a megvalósulásnak?
 • Milyen piacra viteli tapasztalata van a pályázónak?
 • Van-e vendéglátói tapasztalata, illetve ilyen jellegű kapcsolatrendszere a pályázónak?

A tartalmi elbírálás során az egyik szakértő főként lakossági és koncepcionális oldalról vizsgálta a pályaműveket, a másik szakértő inkább üzleti alapon, a megvalósíthatóságot és a gazdasági potenciált vette figyelembe. Bár a megközelítés különbözött, az egymástól független értékelés mégis ugyanazokat a pályázatokat sorolta előre, tehát a kiemelkedő pályázatok többféle nézőpont alapján is erősnek bizonyultak.

A sajtóban megjelent félreértelmezések miatt fontos hangsúlyozni, hogy a pályázati dokumentációnak tartalmaznia kellett a szakmai referenciákat is – amennyiben nem tartalmazta volna, úgy érvénytelen lett volna a pályázat. A referenciát nyújtó társaságokkal közös projektcég létrehozása ugyanakkor nem volt előfeltétele a pályázatnak, így történhetett, hogy a legjobbra értékelt pályázó a benyújtási határidőt követően hozta létre a Kapu a promenádhoz Kft.-t.

A szakértők pontozása után a két legmagasabb pontszámot kapott pályázót az Önkormányzat személyesen is meghallgatta. Ezen az alkalmon a pályázóknak kb. 30 percük volt arra, hogy személyesen is prezentálják a koncepciójukat, annak gazdasági, turisztikai értékét, illetve bemutassák azon partnereiket, akikkel a megvalósítás esetén dolgoznának. A pályáztatónak és a szakértőnek lehetősége volt személyesen is tisztázó kérdéseket feltenni a tervekkel kapcsolatban, felmérni az esetleges kockázatokat, erősségeket és gyengeségeket.

A szakmai elbírálás utolsó lépcsőjeként a személyes meghallgatás is kiértékelésre került, és a pályázók megkapták végleges pontszámukat. Mindez időszak alatt, 2018 első hónapjaiban zajlott le a piac jelenlegi bérlőinek kártalanítása, a kártalanítási folyamatok lezárása és a kiköltözések végső egyeztetése.

Miután a III. kerületi Önkormányzat és a Kolosy téri bevásárlóközpont (piac) bérlőinek többségével a jogi kapcsolat sikeresen lezárásra került, az önkormányzat képviselő-testülete a napokban kézhez kapta a pályázatok szakmai bírálatát, és ez alapján hozza meg döntését a testületi ülésen.

A pályázat kiértékelése alapján a pályázat lebonyolítói a REDWOOD HOLDING KFT. pályázatát javasolják nyertesnek. A nyertes pályázó a legmagasabb pontszámot érte el a megajánlott bérleti díj, a szakmai koncepció, valamint a referenciák tekintetében is. A képviselő-testület a pályázati értékelés és javaslat alapján hozza meg végső döntését, április 19-én.

A PÁLYÁZATOK ANYAGA (A PÁLYÁZÓ HOZZÁJÁRULÁSA ESETÉN) ITT ELÉRHETŐ >>>