Hogyan zajlik a forgalomcsillapító küszöbök kialakítása?

by ATakacs

A Csillaghegyen nemrég elkezdett forgalomcsillapítási munkák során TEMPO 30-as táblák kerülnek kihelyezésre és forgalomcsillapító küszöböket (köznyelven fekvőrendőr) telepítettünk.

Mivel a küszöbök kialakításával kapcsolatban sok kérdés érkezett be hozzánk, indokoltnak éreztük a forgalomcsillapítási tevékenység szakmai hátterének bemutatását.

MIÉRT VAN SZÜKSÉG FORGALOMCSILLAPÍTÁSRA?

Lakó-pihenő övezetekben, gyalogos övezetekben és korlátozott sebességű övezetekben van szükség forgalomcsillapító tevékenységekre, melynek célja az adott területeken a balesetek megelőzése és a forgalom csökkentése. Lakó-pihenő övezetekben a sebességkorlátozással és a forgalom csillapításával érhető el az, hogy kevesebb autó forduljon meg a területen – így a levegő tisztább, a környék biztonságosabb lesz. Sokszor az autósok a forgalmas utak elkerülésére használják a lakóövezeteket, ezeket a területeken különösen fontos, hogy a forgalmat tudatosan is „visszatereljék” a nagy forgalmú utakra, vagy az áthaladás sebességét a biztonságos szintre csökkentsük.

KI DÖNTI EL, HOGY HOL LESZ FORGALOMCSILLAPÍTÁS?

Budapesten alapvetően a Budapest Közút hatásköre és feladata a forgalomcsillapítás, de lehetőség van arra, hogy a kerületi önkormányzatok (többletfeladatként) felvállalják ezt a tevékenységet, elsősorban a lakossági megkeresések és panaszok alapján. A III. kerületben az önkormányzat fontos ügyként kezeli a forgalomcsillapítást, és lépésről lépésre valósítja meg ezeket a feladatokat (költségvetési lehetőségeihez mérten) a problémás területeken.

A forgalomcsillapítás tehát egy-egy adott környéken zajlik – ahonnan sok bejelentés érkezett be a nagy forgalom miatt – egy szakértő tervező és a lakosság együttes bevonásával. A kész terveket a környéken élők megnézhetik és véleményezhetik, ennek feldolgozása után pedig a Budapest Közút engedélyeztetési eljárásával zárul a folyamat. Tehát a tervező és a lakosság ötletei az érvényes szabályozások és ajánlások figyelembe vételével kerülhet csak engedélyezésre.

Ezekben a hetekben zajlik a küszöbök építése Csillaghegyen

MILYEN A „SZABVÁNYOS” FORGALOMCSILLAPÍTÓ KÜSZÖB?

A forgalomcsillapító küszöbök mérete és magassága változó lehet, a küszöbök kialakítása tekintetében leginkább ajánlások és minimumok vannak meghatározva. A Csillaghegyen kialakításra került küszöböknél alapelv volt a következő:

„A FORGALOMCSILLAPÍTÓ KÜSZÖBÖT ÚGY KELL MEGÉPÍTENI, HOGY MINDEN JÁRMŰVEL BIZTONSÁGGAL JÁRHATÓ LEGYEN, AZ ÁTHALADÓ JÁRMŰVEKBEN KÁRT NE OKOZZON.”

Ezen alapelv figyelembe vételével a küszöbök magassága 7 cm, melyre az autósok egy 25cm széles „rámpán” hajtanak fel. Ezzel a kialakítással egy „kulturált” és autóbarát forgalomcsillapítás valósul meg, tehát a megengedett sebességgel haladva az autósok gond nélkül áthajthatnak a küszöbön, viszont a megengedett sebesség felett a küszöb lassításra készteti őket.

MIÉRT NINCS TELE KÜSZÖBÖKKEL EGY UTCA?

A forgalomcsillapító küszöböket általában a belépési pontokon helyezik el, tehát amikor az autósok egy forgalmasabb útról behajtanak egy lakóövezetbe. Ezen a ponton a tábla mellett, a „fekvőrendőr” figyelmezteti az autóst arra, hogy sebesség-korlátozott, lakóövezetbe lépett be és le kell lassulnia. Amennyiben a használat során nem bizonyul elégségesnek a belépési pontnál elhelyezett küszöb, lehetőség van arra, hogy – rugalmasan alkalmazkodva az adott területen lévő fogalomhoz – további küszöbök kerüljenek kialakításra.

PONTOSAN HOVA KERÜL EGY-EGY KÜSZÖB?

Az érvényes ajánlások szerint az útkereszteződéstől számítva meghatározott egy minimális távolság, ahova a küszöböt érdemes elhelyezni. A küszöbök tervezésénél ezeket az ajánlásokat vesszük figyelembe, illetve a terv véleményezésén megjelenő lakók meglátásai alapján határozzuk meg a küszöbök pontos helyét.

VAN-E LEHETŐSÉG A KIVITELEZÉS SORÁN MÓDOSÍTÁST KÉRNI?

Mivel a küszöbök kialakítása az engedélyezett tervek alapján kerül megvalósításra, az adott környéken élők csak az engedélyezés előtt, még a tervek bemutatása során élhetnek módosítási kérésekkel. A lakossági javaslatok alapján módosított tervek, ha engedélyezésre kerülnek, tovább már nem módosíthatók. Amennyiben költségvetési keret van rá, megtörténik a kivitelezés, a tervek alapján. Ha a kivitelezés után, hosszabb távon, a gyakorlatban felmerül, hogy a forgalomcsillapítás nem funkcionál eredményesen, a kihelyezett küszöbök számát egy felülvizsgálat és szakértői, tervezői javaslatok alapján esetlegesen növelni is lehet.