INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

by Info_obvf

A PROJEKT ISMERTETÉSE

Az Önkormányzat úgy döntött, hogy új Településfejlesztési Koncepciót és az Integrált Településfejlesztési Stratégiát alkot. Alapvető célunk, hogy az új strtégia az Óbuda-békásemgyeriek véleménye alapján készüljön el.
A stratégia megalkotásának szakmai vezetői a Magyar Urbanisztikai Társaság.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 8. § (2) bekezdésére, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 37.§-ára hivatkozással, Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata megindította Óbuda-Békásmegyer Integrált Településfejlesztési Stratégiájának és Településfejlesztési Koncepciójának (továbbiakban: ITS és TFK) teljes eljárásban történő elkészítését.

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a 769/2019. (XII.19.) számú határozatában döntött arról, hogy a hatályos Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia figyelembevételével a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 36. §-a szerinti teljes eljárásban elkészítteti Óbuda-Békásmegyer Településfejlesztési Koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját.

PROJEKT STÁTUSZA: Megvalósult

FORRÁS: Önkormányzati önerő

PROJEKT TERVEZETT ÖSSZKÖLTSÉGE: 2 999 740 Ft

PROJEKT ÖNERŐ: 2 999 740 Ft

TÁRSADALMASÍTÁS: kérdőíves felmérés, intézményi egyeztetés az akcióterületeken, lakossági egyeztetések és közösségi tervezés

PROJEKTHÍREK

 • 2021. szeptember 30-án elfogadásra került a III. kerületi Önkormányzat Integrált Településfejlesztési Stratégiája, a Képviselő-testület 813/2021 (IX.30) sz. határozata alapján. A stratégia kidolgozását komoly társadalmi bevonás előzte meg, számos lakossági (szomszédsági) …

 • Köszönjük a véleményeket!

  by ATakacs

  Számos értékes vélemény és javaslat érkezett be az Integrált Településfejlesztési Stratégia véglegesítésével kapcsolatban, mind a stratégia tartalmára, mind az egyes kerületrészek általános problémáira vonatkozóan. A stratégia készítői tematizálták a véleményeket …

 • Elkészült a III. kerület új településfejlesztési stratégiája. A tanulmány a III. kerület középtávú céljait, közép- és hosszútávú fejlesztési koncepcióját tartalmazza, mely összhangban van a kerület klímastratégiájával, és SECAP tervével is. …

 • Elkészült a Stratégia tervezete

  by ATakacs

  Óbuda-Békásmegyer új városfejlesztési stratégiája a kerület lakói, civil és szakamai szervezetek javaslatai és számos hatósági véleményezés eredményeként készült el. A tavalyi év második felében a szomszédsági fórumokon reméltük, hogy az …

 • A hleyzetfeltáró munkarész után, a stratégia célrendszerének meghatározása a legfontosabb feladat. Ehhez az alábbi linken leérhető on-line kérdőíven, kérjük, osszák meg velünk az azonosított problémák és célok fontosságát. Óbuda-Békásmegyer jobbá …

 • Köszönjük azoknak akik tavaly nyár végén és az ősz folyamán segítették Óbuda-Békásmegyer Integrált Településfejlesztési Stratégiájának munkáját. A stratégia készítői a télen és az idei év elején  szakami és civil szervezetekkel …