Kérdőív Csillaghegy nyugati részének egyirányúsításáról

by ATakacs

A kerületi önkormányzat 2017-ben hozzáfogott Csillaghegy nyugati felének forgalomtechnikai felülvizsgálatához. 2017 tavaszán a kerületi sajtóban közétett felhívásra sok javaslat érkezett a Városfejlesztőhöz, melyeket a tervező figyelembe vett a tervezéskor.  2017. december 6-án este a Csillaghegyi Közösségi Házban gyűltünk össze, hogy megvitassuk a lakossági javaslatokat, a szakértői méréseket és az engedélyező véleményét egybedolgozó tervjavaslatot.

Mint ismeretes, a forgalomtechnikai eszközök kihelyezését a fővárosi önkormányzat tulajdonában álló Budapest Közút Zrt.-nek kell jóváhagynia, vagyis a társaság engedélyezi a terveket, és a későbbiekben – alapesetben – azok üzemeltetését is ők látják el. Jelen esetben ez azért volt lényeges, mivel a szakmai egyeztetések során a Budapest Közút Zrt. szakértői a kerület egyirányúsítási javaslataival szemben foglalt állást, így a tervben azok nem szerepelhettek. A terv így főként a „30-as övezet” határát jelző táblák kihelyezésére, illetve a forgalomcsillapító küszöbök („fekvőrendőrök”) kihelyezésére korlátozódhatott. Az egyirányúsítás hiányában a kisebb utcákban a párhuzamos parkolóhelyek felfestése sem vált lehetségessé, így ugyanis az előírt utcaszélesség már nem lett volna szabályosan biztosítható.

Mint az a lenti tervekből is látszik, a Papírgyár utca – Rákóczi út – Batthyány út – Álmos utca – Szentendrei út által határolt terület három részből áll össze. Ezeket a Szentendrei út és a Mátyás király út szabdalja, hiszen ezek a nagyforgalmú utak nem lehetnek részei az övezeteknek. (A tervegyeztetőn lefolytatott beszélgetésekben ugyanakkor ezekkel kapcsolatban is fogalmazódtak meg javaslatok, amelyeket az önkormányzat szintén próbál elősegíteni az illetékeseknél.)

cshegyNY_helyszinrajz

A tervekkel kapcsolatban elhangzott, hogy a helyiek indokoltnak látták volna, ha bizonyos utcákban (pl. Karácsony Sándor u., Lehel u., Árpád u. stb.) egyirányúsítják a forgalmat, de elfogadták, hogy a kerületnek erre nem volt lehetősége.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosította a forrást a terület forgalomcsillapításához, 60 millió forintos keretösszeggel.

Az előzetes egyezteések során kiderült, hogy a Budapest Közútnál a korábbi egyirányúsítást elutasító álláspont felülvizsgáltatható, amennyiben az itt élők ennek szükségességét továbbra is indokoltnak látják. Ez alapján, és a korábbi lakossági egyeztetések, valamint az Ürömi úti csomópon felújításának ismeretében (továbbra is hosszan visszatorlódik a balra kenyerodó sáv csúcsidőben) a tervező kidolgozott két lehetséges koncepciót a terülere. Így újra az itt élőkhöz frodulunk, hogy döntsék el milyen koncepció mentén valósuljon meg a terület forgalomcsillapítása!

Mindkét változtaban a 30-as övezetbe kerülne a Rákóczi út – Batthyány út – Álmos utca – Szentendrei út által határolt terület, a belépíési pontokon forgalocsillapító küszöbök elhelyezésével, ám a 2. változatban a Karácsony Sándor utca déli-, az Attila utca északi-, a Lehel utca déli irányban lenne egyirányú a Mátyás király út és Kurszán utca közötti szakaszon. Az egyirányúsítás célja az Üröm felé csúcsidőszakban a Karácsony Sándor utca – Mátyás király út útvonalon kerülők kiszorítása a lakóövezetből.

Kérjük töltsék ki kérdőívünket, hogy melyik koncepció mentén képzelik el a terület forgalomcsillapítását!