Kivitelezés a Szindbád utcában

by Info_obvf

2019. augusztus 9-én megkezdődött a kivitelezés, ami várhatóan szeptember végéig tart majd el. Előre is köszönjük türelmüket és megértésüket!

Az előzményekről bővebben:

2018 év folyamán a Fővárosi Önkormányzat beruházása keretében, több lépcsőben, felújításra került az Ország út – Pünkösdfürdő utcai csomópont, illetve annak környezete. A beruházás során szélesebb lett az úttest és a járda, ennek következményeként elbontásra került az Ország út lakótelep felőli, a Szindbád utcától induló járdaszakasza mellé épített kerítés, és megszűnt az addig közlekedésre használt gyalogút.

A kerítés elbontása után az Ország út – Pünkösdfürdő utcai csomópontban lévő gyalogátkelőhely megközelítésére a lakosok alternatív útvonalakat kezdtek használni a meglévő zöldterületen keresztül.

A közösségi bevonással lefolytatott közterület-tervezések során szerzett fontos tapasztalat, hogy a legjobban akkor sikerül a gyalogos felület nyomvonalának kialakítása, ha az amúgy is használt irányok kerülnek végleges burkolattal megépítésre.

Fentiek alapján a Szindbád utcai lakótelep és az Ország út – Pünkösdfürdő utca csomópontban lévő gyalogátkelőhely összekötésére új járda kiépítése vált szükségessé, a meglévő zöldfelületen keresztül. Mivel a zöldfelületet a gépjárművek parkolásra is használják, ezért a területet behajtásgátló pollerekkel kell elzárni.

Az előzetes felmérés szerint 60,00 folyóméter, térkő járda kiépítése szükséges, 1,5 méteres szélességben. A szabálytalan parkolás megakadályozására 13 db poller kihelyezése szükséges.

Közlemények