Három nagy övezet forgalomcsillapítását valósítjuk meg

by ATakacs

Az idei évben Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata három nagy térségben (Rókahegy, Csillaghegy és Rómaifürdő, valamint a Kunigunda útja környezetében) alakít ki forgalomcsillapított övezeteket, amin belül – a közlekedésbiztonság és a lakók nyugalma érdekében – 30 km/óra a megengedett maximális haladási sebesség. A lakossági fórumokon bemutatott tervek együttesen csaknem 80 beavatkozási helyszín fejlesztésére, átalakítására térnek ki. A kivitelezés április elején elkezdődött.

A teljes útlezárással járó munkálatok helyszínenként 1-2 munkanapot vesznek igénybe. A beavatkozási pontokon plakátokkal és szórólapokkal igyekszünk előzetesen tájékoztatni a lakosságot, de területspecifikus weboldalakat is létrehoztunk a munkálatok nyomonkövetésére:

Óbuda: www.obvf.hu/obuda-kuszobepites
Rókahegy: www.obvf.hu/rokahegy-kuszobepites
Csillaghegy: www.obvf.hu/csillaghegy-kuszobepites

Az időközben felmerült lakossági kérdésekre pedig a következőekben szeretnénk válaszolni.

Átlagosan mennyibe kerül egy küszöb megvalósítása (tervezéstől a kiépítésig)?

A forgalomcsillapító küszöbök mérete és magassága változó, kialakításuk tekintetében leginkább a telepítés helyszínén található közművek helyzete irányadó. Ugyan az árat számos egyéb tényező is befolyásolja (szerkezet, darabszám, közműkiépítettség, stb.), az aktuálisan telepített küszöbök értéke akár több mint tíz millió Ft. Fontos ezt látni, hiszen habár a küszöbök elhelyezését alapvetően tapasztalt, tervezői jogosultsággal rendelkező szakemberek állapítják meg, időről-időre érkezik lakossági igény is egy-egy forgalomcsillapító eszköz telepítésére. Ezeket igénylistán rögzítjük, a terveztetések során figyelembe vesszük és az Önkormányzat támogatása esetén folyamatosan valósítjuk meg.

Miért pont annyi forgalomcsillapító küszöböt telepítünk, amennyit? És miért pont oda?

A forgalomcsillapított zóna és a küszöbök terveit kamarai jogosultsággal rendelkező tervező mérnök készíti az önkormányzat megbízásából. A forgalomtechnika terveket a Budapest Közút engedélyezi, mint forgalomtechnika kezelő, valamint az illetékes közútkezelő hozzájárulása szükséges. Az egy-egy övezetre elkészült terveket lakossági fórumok keretében személyesen mutatjuk be. Ilyen fórumokra az elmúlt hónapokban több alkalommal (december 13., január 16., március 18., március 21.) került sor a kerület több helyszínén.

Miért teszünk intézmények elé küszöböt?

Hogy az autók sebességcsökkentése által közvetetten könnyebbé tegyük a gyalogosok átkelését.

Miért nem teszünk minden intézmény elé gyalogátkelőt?

Mert az átkelőkijelölésnek számos szakmai peremfeltétele van, ami nem minden esetben teljesül, valamint a közvilágítás fejlesztés és esetleges közműkiváltások okán a bekerülési költségük akár tízszeres is lehet egy küszöbhöz képest.

Miért festünk mégis néha gyalogátkelőt a küszöbre?

Ez általában olyan helyeken fordul elő, ahol meglévő gyalogátkelő kerül átalakításra.

A munkálatok közben sérül az útpatka és/vagy a környező zöldfelület.

A munkálatok az útburkolat feltörésével, szerkezetjavítással, építéssel járnak, a munkagépek és a beépítendő anyagok pedig teret igényelnek. A rendelkezésre álló tér pedig természetszerűen az adott útszakasz szélességétől függ. Egy szűkebb, nehezebben hozzáférhető beavatkozási pont esetén elképzelhető a környező területek ideiglenes használata, azonban a kivitelező cég köteles az eredeti állapot visszaállítására, így a munkálatok végeztével az esetlegesen sérült felületek javításra kerülnek.

Miért nem telepítünk fekvőrendőrt a Bogdáni útra?

Az övezeteket közvetlenül határoló (tehát a Bogdáni úthoz hasonló) nagyforgalmú utakra, illetve ahol közösségi közlekedési eszköz jár, nem indokolt fekvőrendőrt telepíteni, ezek ugyanis elvezetik a közlekedőket és biztosítják a halózatosságot a nagyobb csomópontok között.

Alacsony forgalmú vagy forgalommentes utcában miért van szükség küszöbök telepítése?

Az övezet különböző, forgalmasabb szakaszain telepített küszöbök miatt potenciális új forgalmi útvonalak alakulhatnak ki, ami elsősorban a korábban forgalommentes utcákra tereli a közlekedni vágyókat. Ennek elkerülése és a lakók nyugalma érdekében az aktuálisan kevésbé forgalmas utcákban is indokolt lehet a telepítés.

A küszöbökön való áthajtás közben sérül a gépkocsi.

Az övezetben megengedett 30 km/h sebesség mellett a gépjármű semmiképpen sem sérülhet az áthaladás során. A küszöbök magassága 7 cm, melyre az autósok egy 25cm széles „rámpán” hajtanak fel. Ezzel a kialakítással egy kulturált és autóbarát forgalomcsillapítás valósul meg, így a megengedett sebességgel haladva az autósok gond nélkül áthajthatnak a küszöbön, viszont a megengedett sebesség felett a küszöb lassításra készteti őket.

A küszöbök telepítése pénzpazarló, zajos és felesleges, a gépjárművek átvágtatnak rajtuk.

A jogszabályok (és társult együttélési szabályok) követése minden lakos kötelezettsége és felelőssége. A KRESZ meghatározza a közlekedési normákat, lehetőségeket és elvárásokat, ezek betartatását az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő NKft. nem hivatott ellátni, ellenben a felelős és biztonságos közlekedési keretek megteremtése mindenképpen célunk és feladatunk.