Mit gondolnak a csillaghegyi lakosok? Többen már elmondták!

by ATakacs

Csillaghegy forgalmi rendjének közös átgondolására, konszenzusos tervének előkészítésére május 30-án a Csillaghegyi Közösségi Házba vártuk az érdeklődőket. Az Önkormányzat által támogatott, hat alkalmas rendezvénysorozat nyitóeseményén a szakmai előadást követően a megjelent lakosoké volt a főszerep. Kíváncsiak voltunk, miként látják lakókörnyezetük jelenét, milyennek látnák azt a jövőben. Mit tartanak ma értéknek és mi az, amit a forgalmi rend áttervezésével el szeretnének érni a jövőben az élhetőbb, bizonságosabb és lakóközpontúbb mindennapokért.

A városvezetés részéről Burján Ferenc alpolgármester, a terület önkormányzati képviselője köszöntötte a résztvevőket és mutatott rá – az átmenő forgalom emelkedésének és a gépjárművel számának növekedésének tükrében – a kezdeményezés fontosságára. A rendezvény első felében az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Kft. részéről Avar Zoltán kommunikációs vezető, majd Biczók Péter okleveles közlekedésmérnök és településtervező mutatták be a kerületi adottságokat, a hazai és nemzetközi jó gyakorlatokat.

Az esemény második felében négy asztalon elhelyezett, előre nyomtatott óriástérkép körül lehetőséget biztosítottunk az elmúlt évek tapasztalatainak közös átbeszélésére, vélemények megfogalmazására, a fejlődési irányok kijelölésére. A rendezvényen fiatalabbak és idősebbek, beleszólni vágyók és információgyűjtők, járművezetők és kerékpáros közlekedést vagy gyaloglást preferálók egyaránt részt vettek, így lehetőség nyílt a vélemények ütköztetésére is. Az aktív részvételt mindenkinek köszönjük!

Aki részt vett az első alkalmon, azt azért, aki pedig nem, azt pedig azért várjuk változatlan helyszínnel a következő, június 20-i eseményre, ahol már a kerületrész forgalmi helyzetének, lehetőségeinek és korlátainak ismertetésére és off-line, online problématérkép bemutatására is sor kerül. A tervezés számára egy saját webfelületet is indítunk hamarosan, ahol minden információ elérhető lesz és a fórumokat látogatni nem tudó, de a véleményét képviselni akaró lakosok is lehetőséget kapnak a terv alakítására. Várunk tehát mindenkit szeretettel!