Street-workout park kialakítás előtti zöldfelületi munkák

by Info_obvf

A Holdudvar park 2018-2019-es kialakításánál egy terület “maradt ki” a fejlesztésből, hiszen erre már egy nyertes pályázati támogatás volt érvényben. A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program támogatásával ugyanis a III. kerület 9 helyszínén kerül sor street workout parkok kialakítására, többek között a Holdudvar parkban is.

A Holdudvar park fitnesz parkját remekül kiegészítik majd a street workout eszközök, mely a korábban üresen hagyott, füvesített területre kerülnek. Húzó-, toló-, és nyújtó- mozgásformákra adnak majd lehetőséget az új elemek, melyek tovább színesítik a park funkcionális kínálatát.

A terület előkészítési munkálatai során egy fa kivágásra kerül. A fa invazív fajta, törzsén betegségek jelei mutatkoznak.

A fa kivágásának szükségessége kapcsán Óbuda-Békásmegyer Főkertésze foglalta össze gondolatait:

Kedves Lakosok!

Sajnos az emberi tevékenység, a közösségi érdek olykor fák kivágásába kerül, noha tervezéskor kifejezett szempont és cél a minimális fakivágással történő építkezés.

„Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2018. önkormányzati rendelete a kerületi zöldterületek és zöldfelületek, valamint a fás szárú növények védelméről” értelmében:

8 § (1) Magánterületen lévő, e rendelet hatálya alá tartozó fát kivágni – a 9. § szerinti esetek kivételével – csak végleges fakivágási engedély alapján szabad.

(2) Fát magánterületen kivágni különösen építmény elhelyezése, veszélyhelyzet elhárítása, környezetrendezés miatt vagy kertészeti szakvélemény által is igazolt egyéb okból lehet. A kivágott fa pótlásáról a 12. §-ban meghatározottak szerint gondoskodni kell.

A Nemzeti Szabadidős – Egészséges Sportpark (hrsz. 16918/22) Program beruházásának keretében szükséges kivágni egy özöngyomfát (invazív fát), a mirigyes bálványfát (Ailanthus altissima), téves népi néven „ecetfát”.

A kivágásra kerülő fa az önkormányzati rendelet értelmében pótlásra kerül:

„12 § (1a) A pótlásról vegetációs időszakon kívül kell gondoskodni.

(3) Magánterületi fás szárú növények építési tevékenység érdekében szükséges kivágása esetén az építkezéssel érintett ingatlanon történő telepítés határideje az épület használatbavételi engedélyezési vagy a használatbavétel tudomásulvételi eljárás befejezését követő év december 31., de legkésőbb a kivágási engedély véglegessé válásától számított 5 év. Az építkezéssel nem érintett ingatlanon történő telepítés határideje a kivágást követő év december 31.

(5) Magánterületi fás szárú növények kivágása esetén a pótlást elsősorban telken belül kell elvégezni. Ha ez valamilyen okból nem lehetséges, akkor a 13-14. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

(6) A fapótlás mértéke engedélyezett magánterületi fás szárú növény kivágása esetén:

(6b) Óbuda-Békásmegyer településképének védelméről szóló 36/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: TKR) meghatározott nem telepíthető fás szárú növények esetében a kivágandó fás szárú növények darabszáma;”

Köszönjük megértését! Észrevételeit, javaslatait az alábbi drótpostacímre várjuk: info@obvf.hu